Fem bidrag tävlar i markanvisning för Garvaren

Publicerad 11 april 2017 15:51

Just nu pågår en arkitekttävling för bostadshus i kvarteret Garvaren intill Industrilandskapet. Av de 16 företag som lämnade intresseanmälningar valdes fem stycken ut till själva tävlingen.
Förslagen har lämnats in anonymt och en jury ska nu utvärdera förslagen. De fem företagen som lämnat in förslag är:

  • Botrygg Bygg/Arkitektur + Development
  • Byggfast/Krook & Tjäder
  • Conlega/Marge Arkitektur
  • Mannerssons Fastighets/Tham & Videgård Arkitektur
  • Slättö Förvaltning AB/C.F Möller

Det här är den tredje arkitekttävlingen med anslutning till bostadsbyggnation i Industrilandskapet. Katscha och Väv är de två tidigare vinnarna och som även har vunnit internationella priser.
– Det här är viktiga platser med sin närhet till Industrilandskapet och arkitekttävlingarna gör att kvaliteten verkligen kommer i fokus. Det är fantastiskt kul att det är ett så stort intresse för att delta och vi ser med spänning på vilket förslag som juryn och stadsplaneringsnämnden beslutar sig för, säger Kikki Liljeblad (S), stadsplaneringsnämndens ordförande.

Tävlingen genomförs i samverkan med Sveriges Arkitekters tävlingsservice. Som del i detta utvärderas tävlingsförslagen anonymt. Först efter avslutat juryarbete offentliggörs det vilket företag som lämnat in vilket förslag.
– Poängen med den här tävlingsformen är att säkerställa att det endast är arkitekturen som bedöms av juryn. Att det dessutom ökar spänningen är ju en kul bonus, säger Jonas Sivervik, projektsamordnare på mark- och exploatering samt tävlingssekreterare för markanvisningstävlingen för Garvaren.