Felaktiga påminnelser om barnomsorgsfakturor

På grund av ett systemfel så har ett antal betalda barnomsorgsfakturor (förfallodatum den 31 januari) inte registrerats, vilket lett till att det har skickats ut en påminnelse till berörda vårdnadshavare. Det är inga extra avgifter på de påminnelser som gått ut, och vet du om att fakturan är betald så behöver inga åtgärder vidtas. Vill du ändå kontrollera att fakturan är betald så sker det bäst via kontakt med din bank. Har betalningen gått iväg så kan du bortse från påminnelsen.

Kommunens systemleverantör är kontaktad, och vi arbetar på att betalningarna inom kort ska vara registrerade.