Färre resor när röntgen kommer hem till vårdtagarna

Publicerad 01 september 2017 09:00

Nu testas mobil röntgen i ett pilotprojekt inom särskilt boende i den östra länsdelen. Det innebär att personer som bor på särskilt boende och som är i behov av röntgen kan få hjälp med detta i sin hemmiljö istället för att behöva åka till sjukhuset. Förhoppningen är att vårdtagarna ska uppleva ökad trygghet, välbefinnande och säkerhet.

Med mobil röntgen kan röntgensjuksköterskan göra enklare röntgenundersökningar av skelett och lungor hemma hos patienten. Kvaliteten på röntgenbilderna är samma som på sjukhus.

Röntgenmaskinen är stationerad på Vrinnevisjukhuset och körs ut till kommunens boenden vid behov. Det är en röntgensjuksköterska från sjukhuset som genomför undersökningen med hjälp av personal på boendet. Att starta upp en mobil röntgen kommer att underlätta för patienter, personal och anhöriga som inte behöver arrangera speciella aktiviteter för att komma till sjukhuset. Projektet Mobil röntgen pågår under ett år med start den 1 september 2017.

Projektet utförs på uppdrag av centrumchef Robert Ring, Diagnostiskcentrum och närsjukvårdsdirektör Monika Hagman, närsjukvården i den östra länsdelen.