Få koll på kommunens planeringsförutsättningar

Publicerad 21 november 2017 10:00
Ilustration av ett äldre par, två ungdomar och ett barn som ska symbolisera Norrköpingsbor.

Hur kommer Norrköping se ut om tio år? Hur många kommer bo här? Och hur ser utvecklingen av jobben ut?

Om dessa och många fler ämnesområden finns ett sextiotal artiklar att läsa på framtid.norrkoping.se, som beskriver Norrköpings utveckling i ett tioårsperspektiv. Framtid i Norrköping är kommunens allmänna planeringsförutsättningar som i sin tur är en del av kommunens styrmodell.

Läs mer om planeringsförutsättningarna på framtid.norrkoping.se

Läs mer om kommunens styrmodell