Få hjälp vid diskriminering

Kontaktcenter

Byrån mot diskriminering är en ideell organisation som hjälper privatpersoner som upplever att de har utsatts för diskriminering eller särbehandling. De erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning, stöd och medling till kommuninvånare.

Diskriminering innebär att du har blivit sämre behandlad än någon annan, på grund av egenskaper du inte kan påverka.

Byrån mot diskriminering finns på plats hos Kontaktcenter varannan tisdag, och har drop in mellan 13.00-16.00.

Datum som de finns på plats är:
3 september
17 september
1 oktober
15 oktober
29 oktober
12 november
26 november
10 december

För att läsa mer om deras arbete, se www.diskriminering.se.