Ett av Norrköpings landmärken till salu

Foto: Norrköpings kommun

Nu är Bråvallaverket till salu, men det är inte det högsta budet som avgör vem som får köpa. Via en markanvisningstävling får den aktör som presenterar den bästa idén för hur det gamla värmeverket och de intilliggande industribyggnaderna ska kunna utvecklas möjlighet att bli nästa ägare.

Det gamla värmeverket i Norrköping har stått tomt under flera år. Nu söker kommunen en aktör som vill utveckla området till största möjliga nytta för staden.

- Vi söker en aktör som har kunskapen som krävs för att omvandla kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Vi tänker oss att det ska fyllas med kommersiell service och tjänsteföretag, kanske också med inslag av bostäder, säger Frida Resvik, exploateringsingenjör på Norrköpings kommun.

Tringelkvarteren ligger i stadsdelen Sylten, beläget på motsatt sida Motala ström från Inre hamnen där byggnationen av en helt ny stadsdel är i full gång. I Sylten finns idag en mix av olika industri- och kontorsbyggnader från olika tidsepoker.

- Syltenområdet kan bli Norrköpings nästa industrilandskap. Här har vi chansen att bygga vidare på Norrköpings innerstad med en spännande stadsmiljö av vackra fabriksbyggnader, ny innovativ arkitektur, kajer och vatten och det gröna Syltenberget, säger Martin Heidesjö, stadsbyggnadsstrateg på Norrköpings kommun.

Fram till och med den 3 maj kan intressenter lämna anbud i kommunens markanvisningstävling.

Mer information om tävlingen finns här:
https://norrkoping.se/boende-trafik-och-miljo/bygga-och-forandra/marktilldelning/triangeln