Eldningsförbud i Norrköpings kommun

Publicerad 23 juni 2020 20:28

 Just nu råder eldningsförbud i Norrköpings kommun. Förbudet gäller från 24 juni klockan 12:00 och tillsvidare.

Brandrisken i Norrköping bedöms vara betydligt högre än i flera andra av länets kommuner. Därför har Norrköpings kommun fattat beslut om att införa ett lokalt eldningsförbud i kommunen. Beslutet är tagit i samverkan med och på inrådan av Räddningstjänsten Östra Götaland.

Förbudet mot eldning gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera).

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar, och gårdar till flerbostadshus, och på vissa campinganläggningar. På en camping bör du fråga ägaren om vad som gäller för grillning på området. Observera att engångsgrillar inte är tillåtna.

Om du upptäcker en brand i skog och mark, larma snabbt 112 och meddela position för branden.