Ekonomiska effekter till följd av covid-19

Publicerad 26 mars 2020 11:04

Det blir allt tydligare att det nya coronaviruset får stora konsekvenser på samhällsekonomin. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedömer nu att skatteintäkterna med största sannolikhet kommer att bli lägre än tidigare budgeterat.

Den negativa utvecklingen på kapitalmarknaden orsakad av spridningen av covid-19 har gjort att prognosen för Norrköpings kommun år 2020 just nu visar på ett underskott om 153 miljoner kronor mot budget. Största delen beror på en nedskrivning med 126 miljoner kronor av finansiella tillgångar.

– Underskottet i förhållande till budget, 153 miljoner kronor, visar hur hårt coronakrisen slår mot kommunens ekonomi. Men vi har rustat oss och är politiskt ense om att nu är det läge att använda våra reserver för att förhindra varsel och neddragningar. Kommunens medarbetare behöver kunna använda all kraft för att hålla verksamheten igång och förhindra virusspridning, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

Sveriges Kommuner och Regioner framhåller att läget är mycket osäkert och att de ekonomiska bedömningarna med största sannolikhet kommer att behöva ändras flera gånger framöver. Nästa ordinarie skatteunderlagsprognos från SKR kommer den 29 april.