Du håller väl koll på ditt barn vid badstranden?

Publicerad 26 juni 2017 13:58

Drunkningar sker snabbt och tyst.
Till skillnad mot vad många tror, så varken plaskas det eller skriks när barn (och vuxna) drunknar. Drunknande människor orkar oftast inte ropa på hjälp eller vifta med armarna. Drunkning är bland de vanligaste dödsolyckorna bland barn, och väldigt många av dem sker i närheten av vuxna som brustit i uppmärksamhet.

Läs mer om vattensäkerhet på Räddningstjänsten Östra Götalands webbsida