Dialogmöte om livsmedelskontroller

Publicerad 27 april 2017 11:17

Är du företagare i Norrköping in om livsmedelsbranschen? Fram till sommaren 2017 pågår en utredning om vilka taxor och regelverk som ska gälla i Norrköpings kommun vid kontroller av näringsverksamhet inom livsmedelsbranschen. Vi vill höra hur du som verksam företagare ser på detta och samtidigt passa på att informera om det pågående projektet för att tillsammans hitta det bästa upplägget.

Var? Sessionssalen, Förvaltningshuset Rosen

När? tisdag 2 maj klockan 10.00-12.00 och onsdag 3 maj 13.00-15.00

Projektet ska bland annat undersöka ifall en utvecklad Rättviks-modell, som vi valt att kalla Norrköpings-modellen, med efterfakturering är möjlig att införa i Norrköpings kommun. Vilka konsekvenser skulle det få? Hur påverkas du som företagare av vad utredningen kommer fram till?

Vill du veta mer om mötet kan du kontakta:

Maria Pihlajärvi, livsmedelschef bygg- och miljökontoret, tfn. 011-151425