Dialog med byggherrar och hyresvärdar om bostadsförsörjning

Publicerad 17 oktober 2017 13:02

Varje mandatperiod ska nya riktlinjer antas för bostadsförsörjningen inom Norrköpings kommun. Fredagen den 13 oktober genomfördes en dialog tillsammans med ett tiotal byggherrar och hyresvärdar om de nya riktlinjerna för bostadsförsörjning.

  • – Det är oerhört värdefullt att få lyssna på och ställa frågor till olika aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt får vi en djupare insikt i olika problemställningar och kan skriva bättre riktlinjer, säger Kikki Liljeblad (S), kommunalråd med ansvar för stadsbyggandsfrågor.
  • Under våren 2017 genomfördes en medborgardialog på samma tema. Remisstiden löper ut den 23 november och riktlinjerna ska beslutas i kommunfullmäktige under 2018.
  • – Det kanske finns verktyg och strategier som vi har missat, för att ge marknaden förutsättning att bygga mer och att vara ekonomiskt tillgänglig för fler. Därför hoppas jag att så många som möjligt, såväl enskilda individer som företag och organisationer, tar vara på möjligheten och svarar på remissen, säger Lars Bergman, markstrateg på stadsbyggnadskontoret.

För mer information om riktlinjerna för bostadsförsörjning se http://www.norrkoping.se/bostadsbyggande