Det här gäller kring busskort för elever

Publicerad

Här hittar du information om vad som gäller för busskort för elever i grundskolan och gymnasiet.

Grundskoleelever som erbjuds busskort får en skolbiljett hemskickad i augusti. Kortet beräknas komma under vecka 32-33.

Gymnasieelever som är berättigade till busskort får ett kort av sin gymnasieskola.

Kortet är laddat med Läsårsbiljett stadszon eller län beroende på vilken zon du ska resa i. Den gäller från terminsstart i augusti till vårterminens slut, under vardagar och lov mellan klockan 05.00–19.00. För resor övrig tid kan man själv komplettera med en fritidsbiljett hos Östgötatrafiken.

Om busskortet inte har kommit

Om man inte fått sitt busskort än kan det bero på att anmälan om busskort gjordes sent eller att postadressen inte stämmer. I e-tjänsten Min skolskjuts på norrkoping.se kan du se om ett busskort är beställt eller registrerat på eleven. Du kan också kontakta samhällsbyggnadskontoret på skolskjuts@norrkoping.se om ditt barn inte fått sitt busskort.

E-tjänsten Min skolskjuts

Om eleven har ett busskort sedan tidigare

Elever som har haft ett busskort förra året och som fortfarande ska ha ett busskort får en ny skolbiljett som laddas på kortet. Därför behöver du spara ditt busskort. Om du har blivit av med ditt busskort under sommaren så behöver du kontakta kommunen för att få ett nytt kort hemskickat. Kontakta skolskjuts@norrkoping.se för att få ett nytt kort.

Gymnasieelever som har blivit av med sitt busskort under sommaren ska kontakta sin skola för att få ett nytt busskort.

Resa under den första skolveckan

Elever som är berättigade till skolbiljett får resa med Östgötatrafiken utan biljett under höstterminens fem första skoldagar om busskortet inte har kommit till terminsstart.

Om eleven behöver busskort senare under terminen

Om det uppstår behov av busskort senare under läsåret på grund av adress- eller skolbyte kan du kontakta samhällsbyggnadskontoret på skolskjuts@norrkoping.se.

Biljetten är personlig

Skolbiljetten är personlig och får inte lånas ut. Du ska fylla i ditt namn och födelsedatum på baksidan av kortet.

Mer information