Detaljplan för Wildfire har vunnit laga kraft

Publicerad 26 juni 2018 09:38
Den 19 juni 2018 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att inte ge prövningstillstånd och mark- och miljödomstolens dom står därför fast, vilket innebär att detaljplanen har vunnit laga kraft.

 

Berg- och dalbanan är byggd efter att ha fått bygglov. Bygglovet överklagades och upphävdes av högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen. Anledningen till att de upphävde bygglovet var att en detaljplan behövdes för att kunna avgöra om berg- och dalbanan skulle ha någon påverkan på miljön i området.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 19 juni 2017 som sedan överklagades. Den 3 april 2018 beslutade mark- och miljödomstolen att avvisa de tre överklaganden och avslå överklagande i övrigt. Beslutet överklagades och skickades över till Mark- och miljööverdomstolen för beslut om prövningstillstånd. Den 19 juni 2018 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att inte ge prövningstillstånd vilket innebär att detaljplanen har vunnit laga kraft.

Läs mer om detaljplanen här.