Detaljplan för Wildfire antagen

Publicerad 22 juni 2017 12:02

Detaljplanen för berg- och dalbanan Wildfire på Kolmårdens djurpark är antagen. Det beslutades under Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni.

Berg- och dalbanan Wildfire togs i drift sommaren 2016. Bygglovet för Wildfire upphävdes för att lokaliseringen behövde prövas med detaljplan. Banan har fått ett slutbesked vilket gör att den kan köras. Nu är detaljplanen antagen. Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft inom tre veckor. Nytt bygglov måste sökas när detaljplanen har vunnit laga kraft.