De pryder 2018 års kaktusplantering

Publicerad 16 februari 2018 15:47

Varje år sedan 1926 har kaktusplanteringen i Carl Johans park prytts av olika motiv. Beslut om vilken organisation/förening/företag som blir årets motiv är taget i tekniska nämndens presidium. Vinnaren presenterades vid en pressträff i kommunens växthus på Sylten, där kaktusarna övervintrar.

I år blir det De Geergymnasiet som firar 150 år som får pryda kaktusplanteringen i Carl Johans park.

Motiveringen lyder: "Som Norrköpings första gymnasieskola har De Geergymnasiet utbildat generationer av Norrköpingsbor sedan den öppnades 1868. De Geergymnasiet har sedan dess stått för kunskap, kultur och kreativtet vilket känns lika aktuellt i dag som då.

Genom bland annat sina estetiska och humanistiska utbildningar bidrar De Geergymnasiet till utvecklingen av kulturstaden Norrköping. På De Geergymnaiset ges eleverna möjlighet att från grunden vara med och påverka, förändra och tänka nytt.

Tillgången till bra skolor i Norrköping är även en viktig framgångsfaktor för stadens attraktivitet. Bra skolor kan vara avgörande inför ett beslut att byta bostadsort och är av stor betydelse vid företagsetableringar och för företag som redan finns och verkar i Norrköping. Bra skolor attraherar även kompetent personal som i sin tur är med och bidrar till en fortsatt god utveckling framåt."

Torsdag den 21 juni invigs årets kaktusplantering.