Delegation från Norrköping besökte partner i Kenya tillsammans med länets landshövding

Publicerad 30 november 2017 08:00

Den 20-24 november besökte representanter från Norrköpings kommun Kenya, med en delegation ledd av Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson. Besöket genomfördes som en del av det kommunala partnerskap som kommunen under tre år driver med Uasin Gishu County.

Fokus för veckan och hela samarbetet var att arbeta för att förbättra sop- och avfallshanteringen i staden Eldoret.

– Staden upplever just nu en mycket snabb befolkningsökning, där trycket på att hantera sopsituationen och miljön för invånarna blir stort. Men det är väldigt positivt att se att guvernören har satt hanteringen av detta som högsta prioritering på sin dagordning. Jag är väldigt glad att vi från Norrköpings sida kan bidra med de erfarenheter och det kunnande som finns, säger Päivi Johansson (M) 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige.

– Ambitionen är hjälpa till att bygga ett fungerande system för avfallshanteringen i Uasin Gishu som också kan tjäna som modell för andra delar av Kenya. I arbetet ingår administrativa delar som ansvarsfördelning och finansieringslösningar men också tekniska frågor som insamlingssystem och behandling av avfall, säger Anders Karlsson, avfallschef på Norrköping Vatten och Avfall.

Anders Karlsson ingår i projektets arbetsgrupp och ledde under veckan ett flertal workshops med deltagare från en mängd aktörer som arbetar med sophanteringen i Eldoret.

– Det finns även saker vi kan lära oss av Kenya. Här tar de hand om allt som är möjligt redan innan det når soptippen och sedan i augusti har man infört ett platspåseförbud i likhet med flera andra afrikanska länder, säger Louise Malmström (S) ordförande i kommunfullmäktige.

Det kommunala partnerskapet mellan Norrköping och Uasin Gishu pågår under 2017-2019 och finansieras Sida-medel genom Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD).

Den svenska delegation fick, tillsammans med guvernören i Uasin Gishu, även möjlighet att besöka den svenska nytillträdda ambassadören i Kenya, som visade stort intresse för samarbetet.

Vill du veta mer om kommunens internationella projekt?

Om internationella projekt i Norrköpings kommun