Delegation från Danmark besöker Norrköping

Publicerad 26 juni 2019 08:00

En delegation från den danska kommunen Ålborg kommer till Norrköping för att titta på hur Norrköpings kommun arbetar med riktade insatser till barn och unga.
Delegationen som besöker Norrköping består av sexton personer, både politiker och tjänstepersoner.
– Vi är jätteglada över att Ålborg har hört talas om oss och vårt arbete, självklart vill vi dela med oss och tillsammans med dem vrida och vända på våra erfarenheter och reflektera i deras tankar kring sin utveckling, säger Elvira Ekström, folkhälsostrateg.

Besökarna kommer att få träffa flera av Norrköpings kommunalråd, direktörer och tjänstepersoner väl insatta i frågor om barn och unga. De kommer att få höra om SkolFam, en insats för familjehemsplacerade barn, om Norrköpings sociala utfallskontrakt och även besöka en öppen förskola i Norrköping som särskilt jobbar med tidiga insatser.

Förutom ämnesinriktade samtal, kommer de att få strosa runt och upptäcka Norrköping som härlig sommarstad! Bland annat genom en kortare tur med spårvagn men de kommer också att få utforska Industrilandskapet.
– För Norrköpings kommun är det viktigt att vara öppen och beredd på att ta emot besök från andra delar av världen, för att sprida vår kunskap, men också för att ta in och lära hur andra arbetar och reflekterar kring frågeställningar vi bollar med. Det är en viktig pusselbit i att utveckla och utvecklas. Vi ser fram emot att möta Ålborg och höra hur de arbetar med riktade insatser till barn och unga, säger Jenny Gustafsson, som arbetar med internationell samverkan på kommunstyrelsens kontor.