Del av Värmlandsgatan öppen för trafik

Publicerad 21 augusti 2018 15:24

En del av Värmlandsgatan är nu öppen för all trafik. Det gäller från Norra promenaden fram till Bergslagsgatan. Trafiken på Värmlandsgatan fram till Bråbogatan planeras att öppnas för trafik vecka 36. 

Himmelstalundsvägen är nu avstängd för trafik i och med arbetet med spårbytet.

Arbetet på den avstängda Riksvägen pågår fortfarande.

Spårvagnstrafiken längs hela sträckan kommer att vara i drift vecka 42.