De första har nu examinerats i den nya utbildningen

Publicerad 13 juni 2018 10:00

Idag, den 13 juni, får Norrköping 9 nyutexaminerade kockar. De är de första som gått det speciella yrkesprogrammet inom restaurang som är kombinerat med studier i svenska som andraspråk (SVA).

Den gymnasiala yrkesutbildningen inom restaurang och livsmedel kombinerat med studier i svenska som andraspråk (SVA) startade som ett pilotprojekt för två år sedan, men har nu blivit en permanent utbildning. I programmet kan man antingen välja att läsa 3 terminer och blir då köksbiträde, eller så kan man läsa 4 terminer för att bli kock.

– Man brukar säga att det tar cirka 6-7 år från det att man kommer till Sverige till dess att man är integrerad med språk, bostad och arbete etcetera. Men tack vare den här utbildningen och ambitiösa elever har vi lyckas korta ner tiden till 3-4 år, säger Jeanette Badea som är SVA-lärare på Komvux i Norrköping.

I utbildningens första grupp, som bestod av totalt 18 personer, tog nio examen som köksbiträden förra terminen och idag har de resterande nio personerna examinerats som kockar. Alla som påbörjade utbildningen har fullföljt den och nästan alla i klassen har redan fått arbete i olika omfattning, som till exempel vikariat, sommarjobb och extrajobb. Flera av eleverna började arbeta extra vid sidan om studierna och en del vill även vidareutbilda sig efter den här utbildningen.

– Här bygger vi människor. Många har kommit hit och kan inte ens öppna en dator, för att efter två månader lämnar de in uppgifter via internet. Det har varit frustration och tårar emellanåt, men vi tar oss igenom det. De här eleverna är förebilder för de som kommit hit efter dem, säger Nina Rombo, yrkeslärare från Astar.

Ansökan till den gymnasiala yrkesutbildningen inom restaurang och livsmedel görs via Vägledningscentrum. De som söker måste vara behörig till att läsa svenska som andraspråk på grundläggande nivå och enligt individuella bedömningar ha förutsättningar att klara studierna.