Dags att bli vattenvis och tänka smart kring vatten

Publicerad 09 juni 2017 08:38

Vi står inför ännu en sommar med befarad vattenbrist på många håll i Sverige eftersom grundvattennivåerna är låga i stora delar av landet. Grundvattnet är vattnet som finns långt under marken eller i berggrunden. Under det gångna året har det inte regnat eller snöat tillräckligt för att grundvattenmagasinen ska ha fyllts på ordentligt och nu börjar vi se effekterna.

Så här ser det ut i Norrköpings kommun just nu:

Ytterområdena
I Norrköpings kommun använder Norrköping Vatten och Avfall grundvatten för att göra kommunalt dricksvatten till ytterområdena. I området kring Kolmården övervakas grundvattennivåerna extra noga sedan en tid tillbaka. För att förbättra läget inför sommaren och hösten behövs din hjälp för att spara vatten.

Norrköpings tätort
Till Norrköpings tätort och till Åby/Jursla används vatten från sjöarna Glan och Glottern. Vattennivåerna i sjöarna är än så länge bra, men regnar och snöar det för lite även i år kan det leda till att nivåerna försämras. Därför är det viktigt att tänka på att använda vattnet smart.

Egen brunn
Har du egen brunn? Då är det du själv som är ansvarig för brunnen och vattenkvaliteten. Du som har egen vattenförsörjning bör se över din brunn – vad den har för nivåer, vad den brukar ha för nivåer, och helt enkelt vara sparsam så att vattnet inte tar slut i brunnen. En bra idé är att redan nu börja tänka på att spara på vattnet eftersom det fungerar bra att hushålla på vattnet i förebyggande syfte.

Små förändringar i hur vi använder vårt vatten i vardagen kan göra stor skillnad.


Norrköping Vatten och Avfall har många olika tips på hur du kan spara på ditt vatten