Bygglov för mobilmaster i Skärblacka

Publicerad 09 juli 2020 16:01

Byggnads- och miljöskyddsnämnden har beviljat bygglov för två mobilmaster i Skärblacka. Masterna är 42 meter höga och är tänkta att placeras vid Skärblacka idrottsplats och vid Gustenberg bakom vårdhemmet.

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i Östergötlands län. Skicka din överklagan senast 7 augusti 2020 via e-post eller brev till:

bygglov@norrkoping.se

eller

Norrköpings kommun
Byggnads- och miljöskyddsnämnden
601 81 Norrköping

I ett överklagande ska du ange vilket beslut som ska överklagas och hur du tycker att beslutet ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder din uppfattning.

Handlingar för Kullerstads-Åby 1:87 vid Skärblacka idrottsplats
Fasadritning mastPDF (pdf, 191 kB)
Fasadritning teknikbodPDF (pdf, 200.6 kB)
SituationsplanPDF (pdf, 456.9 kB)

Handlingar för Kullerstads Prästgård 1:1, vid Gustenberg
Fasadritning mastPDF (pdf, 197.1 kB)
Fasadritning teknikbodPDF (pdf, 196.1 kB)
SituationsplanPDF (pdf, 586.6 kB)