Brand i bilar nära förvaltningshuset Rosen

Publicerad 08 juni 2018 10:54

I natt inträffade en brand på parkeringen vid förvaltningshuset Rosen. Sju av kommunens poolbilar har påverkats av branden. Räddningstjänsten larmades i tid och kunde förhindra att branden spred sig vidare.

Polisen kommer att göra en teknisk undersökning av platsen. Kommunen samarbetar med polisen för att se om det går att hitta en orsak till branden. De kommunala verksamheterna i förvaltningshuset kommer att fortsätta som vanligt.

Under dagen kommer de utbrända bilarna att transporteras bort.

Norrköpings kommun utvärderar kontinuerligt behovet av insatser för våra anställdas säkerhet. Kommunen utökar bevakningen kring fastigheten och övriga kommunala anläggningar såsom skolor, förskolor och idrottsanläggningar. Allmänheten uppmanas att vara uppmärksam och kontakta polisen vid misstanke om något ovanligt.