Branden på Ektorpsskolan

Publicerad 18 september 2017 13:17

Igår, söndag 17 september, larmades Räddningstjänsten om en brand på Ektorpsskolan. När Räddningstjänsten kom till skolan brann det i fasaden på en skolbyggnad. Branden var begränsad till fasaden och kunde släckas på en timme. Byggnaden har sanerats från lukt och undervisning har bedrivits under måndagen.

Frågor och svar om branden

Vad händer med skolans lokaler nu?

Norrevo Fastigheter har påbörjat en besiktning av fastigheten för att se omfattningen av skadan och vad som ska göras för att återställa fasaden.

Kan barnen vara i skolans lokaler?

Bedömningen är att undervisning kan bedrivas i skolan, eftersom lokalerna är sanerade från lukt.

Vad gör kommunen för att elever och personal ska känna sig trygga på skolan?

Kommunens väktarbolag ökar sin närvaro i områdena Ektorp, Vilbergen och Skarphagen. Kommunen samverkar även med polisen.

Är det säkert att låta barnen gå till skolan?

Det är säkert. Under skoltid finns personal på plats som har ansvar för barnen samt extra väktarbevakning under eftermiddagar och kvällar.

Brandtillbud på Vilbergsskolan

Under söndagskvällen larmades Räddningstjänsten även till Vilbergsskolan. Löst material hade satts i brand och självslocknat. Kommunen har därför även ökat väktarnärvaron i områdena Vilbergen och Skarphagen.