Betygsresultaten för Norrköpings kommunala skolor har förbättrats

Publicerad 18 juni 2019 09:19
Personal Hultdalsskolan

Personalen på Hultdalsskolan har arbetat målmedvetet för att eleverna ska lära sig mer. Det har gett resultat.

Nu är betygen är satta och skolavslutningarna avklarade. Hur gick det då för Norrköpings elever? Den preliminära sammanställningen av betygsresultaten visar att arbetet i klassrummet har gett resultat. Skolresultaten i Norrköping fortsätter att förbättras – om än i små steg.

Det är meritvärde, gymnasiebehörighet och kunskapskapskrav i alla ämnen för årskurs 9 som analyserats och jämförs mot tidigare år. I snitt ligger Norrköpings niondeklassare på meritvärde 218 poäng. Det är en ökning från tidigare år, då meritvärdet låg på 213 poäng. Snittet för riket är 229 poäng. 8 av 11 skolor har förbättrat sig eller ligger kvar på samma nivå.

- Vårt viktigaste fokus i Norrköpings skola är att varje elev ska lyckas. Vi arbetar hela tiden för att medvetet höja nivån och kvalitéten på undervisningen som sker i varje klassrummet. Det här görs genom gemensamma analyser i ämneslag samt genom bland annat utvecklingslärare som utvecklar undervisningen i klassrummet tillsammans med undervisande lärare. Vi förbättrar och situationsanpassar undervisningen efter elevgrupperna vi arbetar med. Vi ska skapa resultat, inte bara bli med dem. Men det är ingen quick fix, det är ett långsiktigt arbete att öka elevernas kunskaper och därmed höja skolresultaten, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör i Norrköpings kommun.

77 % av alla elever som slutar 9:an är behöriga till gymnasiet, en siffra som är oförändrad jämfört med förra året. Andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen är 69 %, vilket är en liten ökning mot 2018. Här finns alltså ett fortsatt utvecklingsarbete att göra.

- Det är viktigt att vi tidigt ser hur varje elev ligger till, möter upp och anpassar undervisningen. Vi ska ha ett fortsatt fokus på framgångsrika undervisningsmetoder och hög närvaro. Då kan vi göra skillnad och skapa möjligheter för alla elever att lyckas, säger Sofie Lindén.

Hultdalsskolan i Åby – en av flera skolor som sticker ut

Hultdalskolan, Klingsborgsskolan och Borgsmoskolan är exempel på skolor som har gjort en särskild utveckling och höjt sina resultat. Vad är då framgångarna här?

Martin, Daniel, Oskar och Linda är lärare på Hultdalskolan. De nämner ett lärarlag som har jobbat länge och krokar arm, en stabilitet i ledningsgruppen och ett målmedvetet arbete med att undervisningen ska vara inspirerande och motiverande, som framgångsrika faktorer.

- Vi arbetar mycket med att det ska vara tydligt och konkret för eleverna vilka kunskaper som krävs för olika betyg och med repetition av kunskaper. Vi kopplar också ihop det med arbetslivet och kunskaper som man behöver inom olika yrken. Då blir det tydligare för eleverna och vi kan bygga elevernas kunskaper på ett bättre sätt, säger Daniel som är lärare i teknik och SO.

På skolan bedrivs också ett aktivt arbete med att höja närvaron med närvaroansvariga som följer upp om en elev inte är på plats. Det har resulterat att eleverna känner sig sedda och inte hittar anledningar att vara hemma. Skolan har en låg grad av ogiltig frånvaro.

Kikki Liljeblad är kommunalråd med ansvar för skolfrågor.

- Det gäller att hålla i och hålla ut, sätta undervisningen och närvaron först och våga prioritera. Vi måste titta på alla goda exempel och metoder och använda dessa på alla våra skolor.

Fakta skolresultat 2019:

  • Meritvärdet är summan man får om man slår ihop betygspoängen från alla ämnen. I årets statistik har flickorna 230 poäng och pojkar 206 poäng. Totalt har Norrköping 218 poäng (jmf 213 2018). Riket ligger på 229 poäng.
  • Gymnasiebehörigheten ligger på 77 % i Norrköping (jmf 77 % 2018). Flickor har behörighet på 78 %, 75% för pojkar. Snitt för riket är 84 % (2018).
  • 69 % uppnår kunskapskraven i alla ämnen (jmf 68 % 2018). 70 % av flickorna uppnår kunskapskraven, motsvarande siffra för pojkarna är 68 %. Snittet för riket är 76 %.