Beslutet om full habiliteringsersättning vid frånvaro hävs

Publicerad 18 september 2020 07:37

För att deltagarna inte ska behöva gå längre tid utan den dagliga verksamheten som insats så har vård- och omsorgsnämnden hävt det tillfälliga beslutet om habiliteringsersättning som togs i våras, eftersom risken för smittspridning bedöms lägre nu. Från och med 1 oktober 2020 slutar det beslutet att gälla.

Det var med anledning av coronapandemin som vård- och omsorgsnämnden beslutade att deltagare på dagliga verksamheter skulle få full habiliteringsersättning trots frånvaro för att minska risken för smittspridning.

Vid nämndsammanträdet 17 september hävdes alltså det tillfälliga beslutet eftersom risken för smittspridning är lägre nu, och för att deltagare som varit frånvarande ska uppmuntras att komma tillbaka.

Symaskin