Behandling av personuppgifter i Norrköpings kommun

Publicerad 23 maj 2018 13:23

Har du hört talas om GDPR? Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar att gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

En personuppgift är en uppgift som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även ljud och bild är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas.

Den allmänna dataskyddsförordningen reglerar hur vi får behandla personuppgifter. Den berör alla olika organisationer i samhället och i Norrköpings kommun förbereder vi oss så vi arbetar rätt och följer lagen. För oss är det viktigt att du känner dig och trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför vidtar vi alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom kommunen. Det gäller för såväl behandling av personuppgifter gällande kommuninvånare och företagare med relation till oss, som medarbetare och andra individer vars personuppgifter kan komma att registreras hos Norrköping kommun.

Alla som registreras ska kunna känna sig trygga när de anförtror kommunen sina personuppgifter. Norrköpings kommun behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål.

Läs mer om hur Norrköpings kommun arbetar med dataskyddsförordningen

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka meddelande till kommunens Dataskyddsombud.

Kontakt

Du når vårt dataskyddsombud på epost:

dataskyddsombud@norrkoping.se