Barn hjälper kommunen att planera ny lekpark

Publicerad 29 maj 2019 14:05
Fot på röstsedel där barn får välja hur de vill utforma lekplatsen

Röstsedel där barn får välja hur de vill utforma lekplatsen

Intill Tamburinens skola i Klockaretorpet kommer en ny lekmiljö att byggas nästa år. För att lekparken ska bli så rolig som möjligt vill landskapsarkitekterna Olivia Thörn och Linnéa Wallertz ta hjälp av barnen i området. Därför åkte Olivia och Linnéa till Tamburinens skola, presenterade planerna och bad barnen att rösta på hur de vill att lekparken ska se ut.
- Det var så roligt att träffa barnen och höra deras idéer. De var väldigt engagerade och kom med många kloka synpunkter. Jag ser fram emot att fortsätta jobba vidare med projektet, säger Olivia Thörn.

Lekplatser är till för barn och det är därför jätteviktigt att barnen också får vara med och bestämma hur lekplatserna ska se ut. Samhällsbyggnadskontoret tar därför i det här projektet hjälp av eleverna på Tamburinens skola och Trombonens förskola för att välja och prioritera lekutrustning. Barnen har anonymt fått rösta på olika förslag. Varje klass har också ombetts att ge förslag på namn på lekparken. Namnen kommer att skickas in till kommunens namnberedning och kanske blir det ett av barnens förslag som blir parkens riktiga namn!

Foto på landskapsarkitekt Olivia Thörn visar planer för lekplatsen i Power Point.

Olivia Thörn visar planer för lekplatsen.


Planen är att den nya lekmiljön ska projekteras (planeras och ritas upp) under 2019 och byggas under nästa år. Lekparken kommer att innehålla både naturlek med hemliga stigar i skogsdungen och mer traditionell lek. Kanske en gunga, vem vet? Det är barnen som får bestämma! Namnet på parken är inte heller klart - för även här får barnen hjälpa till. Det enda vi vet idag är att temat för lekplatsen är musik.

Projektet har en egen webbsida som kommer att uppdateras allteftersom arbetet pågår, www.norrkoping.se/tamburinenslekmiljo.


Hand som lägger röstsedel i brevlåda

Barnen fick rösta anonymt