Avgiftsfria resor för ungdomar under sommarlovet

Publicerad 14 juni 2018 10:46

 

Barn och ungdomar som slutar årskurs 6, 7, 8, 9 samt år 1 och 2 i gymnasieskolan får i år resa kostnadsfritt i kollektivtrafiken under sommarlovet.

Sommarlovsbiljetten gäller hela dygnet för resor i den allmänna linjelagda kollektivtrafiken samt i närtrafiken, i hela länet mellan 13 juni – 21 augusti. Biljetterna kommer att laddas på resekort som skickas hem till eleverna.

Det är regeringen som beslutat att ge statligt stöd för att finansiera detta, för att tidigt etablera goda vanor hos ungdomar att resa hållbart. Syftet är också att underlätta för barn och ungdomar att resa kollektivt till och från sommarjobb och andra aktiviteter.

Biljetterna skickas ut till eleverna från Östgötatrafiken

 

Har du frågor gällande ditt kort läs då här

Du kan också ringa Östgötatrafikens kundtjänst på:
0771-21 10 10

Östgötatrafiken får underlaget till de ungdomar som är berättigade till sommarlovsbiljett från utbildningskontoret i Norrköpings kommun.

Utbildningskontoret når du via kommunens växel på:
011-150000