Avgiftsfria färdtjänstresor för ungdomar under sommaren

Publicerad 13 juni 2018 14:00

Under sommaren får ungdomar som har rätt till färdtjänst avgiftsfria färdtjänstresor. Detta gäller för ungdomar i årskurs 6-9 i grundskolan och årskurs 1-2 på gymnasiet under perioden 13 juni till 21 augusti. Beslutet togs av tekniska nämnden i Norrköping idag.

I december 2017 fattade regeringen beslut om att ge ett statligt stöd för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet, en så kallas sommarlovsbiljett. Region Östergötland, som fick den ekonomiska ersättningen, har beslutat att sommarlovsbiljetten ska delas ut i form av ett länskort som fungerar på all linjelagd trafik samt för resor inom Närtrafiken.

– Att ungdomar som har rätt till färdtjänst inte ska få åka gratis kollektivtrafik precis som alla andra ser vi som diskriminerande. Det är därför vi idag har tagit beslutet om att de får avgiftsfri färdtjänst under sommaren, säger Karin Jonsson (C), ordförande i tekniska nämnden.

För att kunna genomföra att elever ska få kostnadsfria resor med färdtjänsten under sommaren kommer tekniska kontoret stå för denna kostnad.

I dagsläget är det 81 elever som är i det aktuella åldersspannet samt har färdtjänst.