Återgång till ökad närundervisning på gymnasiet

Torsdag den 25 mars höll regeringen en pressträff om hur undervisningen på gymnasieskolan ska bedrivas efter den 1 april. På pressträffen meddelades att Folkhälsomyndigheten rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolan upphör att gälla efter den 1 april. Det är upp till varje huvudman att planera hur undervisningen ska bedrivas och anpassa planeringen utifrån den situation som råder lokalt och regionalt.

Norrköpings kommun följer riktlinjerna från regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM).

  • - Utifrån den information som framkom på regeringens pressträff har ett samråd skett mellan regionens skolchefer och smittskyddsläkarna. Smittskyddsläkarnas rekommendationer är att genomföra en succesiv, kontrollerad och väl avvägd återgång till ökad närundervisning. Vårt långsiktiga mål är hundra procents närundervisning, och utbildningskontoret ser nu över vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå dit. Bland annat kommer det på varje enhet att göras nya riskbedömningar och analyser utifrån nuläget, där både medarbetare och skyddsombud kommer att vara delaktiga. Vi vill genomföra närundervisningen på ett smittsäkert säkert med hänsyn till både elever och personal, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör i Norrköpings kommun.
  •  

Närundervisning kommer enligt gällande förordningar även fortsatt att kunna kombineras med fjärr- eller distansundervisning för att till exempel förhindra trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken. Detta i enlighet med det regelverk som gäller för skolan under pandemin. Det kommer också att vara möjligt att utfärda regionala rekommendationer om fjärr- eller distansundervisning om det krävs på grund av smittskyddsläget.

  • - Vi vet att skolorna har olika förutsättningar för att till exempel undvika trängsel. Det kommer vi att ta hänsyn till och se över vilka alternativa lösningar som finns. Vi har sedan tidigare genomfört ett gemensamt arbete med smittskyddsläkarna kring anpassningar och åtgärder och det ser vi nu över igen. I arbetet mot hundra procents närundervisning är vår prioritet att elevernas skolmiljö ska vara trygg, och att både elever, vårdnadshavare och personal också ska känna sig trygga med de förändringar som sker, säger verksamhetschef Jonas Eriksson.

Även framåt gäller att man som huvudman har möjlighet att övergå till distansundervisning helt eller delvis vid en hög sjukfrånvaro och frånvaro för att man följer FHM:s rekommendationer.

Ta del av pressträffen i efterhand: www.regeringen.se

Folkhälsomyndigheten: Ingen förlängning av rekommendation om fjärr- och distansundervisning på gymnasiet