Asfaltering Fiskebyvägen/
Finspångsvägen vecka 26 och vecka 27

Publicerad 23 juni 2020 13:50

Asfaltering kommer att ske under vecka 26 och 27 i korsningen Fiskebyvägen/ Finspångsvägen. Arbetet påbörjas tisdag 23 juni och pågår till torsdag den 25 juni, samt måndag den 29 juni.

Arbetet kommer att ske under kvälls- och nattetid. Ett körfält kommer vara öppet under hela perioden på Finspångsvägen.

Gång- och cykelväg är skyltat både söder och norr om ny cirkulationsplats på Finspångsvägen.