Arkitekttävling för kvarteret Garvaren är avslutad

Publicerad 09 juni 2017 08:31

Markanvisningstävlingen för kvarteret Garvaren i innerstaden vid Industrilandskapet, är nu avslutad. Det vinnande förslaget blev Kamel med förslagsställarna Botrygg AB i samarbete med Arkitektur + Development.

Juryn valde Kamel med motiveringen att förslaget på ett övertygande sätt arkitektonisk kvalitet och funktionella krav. Juryn rekommenderar att förslaget bearbetas innan genomförande.
– Kamel lyckas, genom sin noga bearbetade och mycket spännande utformning, fint fånga mötet mellan Industrilandskapet och rutnätsstaden, säger Karin Milles Beier, stadsarkitekt, stadsbyggnadskontoret.
– Det här är ett fantastiskt förslag som verkligen kommer att berika platsen, säger Martin Heidesjö, planarkitekt och tävlingsansvarig, fysisk planering, stadsbyggnadskontoret.

Sammanlagt kom det in 16 förslag varav en jury valde ut fem förslag som fick gå vidare i tävlingen. Vilka bostadsbolag som låg bakom förslagen har varit hemligt för juryn. Fokus i bedömningarna har legat på det arkitektoniska uttrycket.