Arbetets museum renoveras

 

Arbetets museums fasad genomgår just nu en omfattande renovering, och är därför en tid framöver täckt med plast.

Renoveringen omfattar bland annat fönstren samt lagning och målning av fasadens putshål på den del av byggnaden som inte ingick i etapp ett som genomfördes hösten 2018.

Muséets verksamheter håller öppet som vanligt under
renoveringen vilken beräknas pågå fram till slutet av oktober.