Anna Thörn blir ny personaldirektör tillika biträdande kommundirektör för Norrköpings kommun

Publicerad 07 oktober 2019 14:16

Bild: Christian Ekstrand/ Söderköpings kommun.

I uppdraget som Anna Thörn tilldelats ingår att driva och utveckla HR-frågor inom Norrköpings kommun samt biträda kommundirektören i arbetet gentemot kommunstyrelsen.

Jag är glad över att få förtroendet att axla den här nya rollen. Det både lockar och utmanar att biträda kommundirektören i ett brett uppdrag i en attraktiv kommun som Norrköping. Att uppdraget även ger möjlighet att tydligt fokusera på en av de viktiga processerna som skär genom hela organisationen, HR-processerna, gör det än mer intressant, säger Anna Thörn.

Anna Thörn har lång erfarenhet av kommunal verksamhet, bland annat som divisionschef för Barn, utbildning och kultur i Nyköpings kommun. Sedan början av 2018 har Anna Thörn varit kommundirektör för Söderköpings kommun.

Under större delen av mitt yrkesverksamma liv har min drivkraft och mitt engagemang funnits inom samhällssektorn. Jag ser fram emot att, tillsammans med hela organisationen, arbeta för Norrköpings utveckling. För att klara vårt kommunala välfärdsuppdrag tänker jag att vi behöver utmana våra invanda mönster och säkerställa uthållighet i förändringsarbetet. Här kan jag bidra med min kompetens och erfarenhet, säger Anna.

Jag är mycket glad över att vi nu får Anna Thörn i den här rollen. Anna har en gedigen chefs- och ledarerfarenhet vilket är viktigt både när hon ska utveckla vårt strategiska  personalarbete och när hon i olika sammanhang ska fungera som biträdande kommundirektör, säger Martin Andreae.

Anna Thörn efterträder Per-Olov Strandberg som går i pension och kommer att tillträda tjänsten senast den 7 april 2020.