Aktivitetsdag för barn och unga med funktionsnedsättning

Publicerad 18 juni 2018 10:00

Söndagen den 16 september anordnas i Mässhallen en aktivitetsdag för barn och unga med funktionsnedsättning. Under dagen får deltagarna möjlighet att prova och få information om föreningsaktiviteter inom idrott och friluftsliv.

Från och med den 1 januari 2018 har kultur- och fritidskontoret fått utökat uppdrag innebärande bland annat ett samarbete med vård- och omsorgskontoret om målgruppen barn och unga med funktionsnedsättning. En del i det samarbetet är att anordna en aktivitetsdag med prova på-aktiviteter inom idrott och friluftsliv.

  • Det här är en helt ny satsning som vi är väldigt glada över att få anordna. Vård- och omsorgskontoret har genomfört en enkätundersökning där föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning fått svara på vilka aktiviteter de är intresserade av att testa. Svaren har vi sedan använts som underlag i planeringen av aktivitetsdagen, säger Åsa-Karin Svensson, enhetschef på kultur- och fritidskontoret.

Aktivitetsdagen samordnas av Norrköpings Idrottsförbund (NIF) och arrangeras i samverkan med Östergötlands Parasportsförbund, Parasport Norrköping, Sisu Idrottsutbildarna Östergötland, Norrköpings fritidsgårdar, FUB Östergötland samt Aspberger- och autismföreningen.

  • Vi hoppas att så många som möjligt kommer och provar på de aktiviteter som erbjuds under dagen. Om deltagarna är intresserade av att fortsätta med en aktivitet efteråt ska den förening som anordnar aktiviteten i någon form kunna ge den möjligheten, säger Emma Johansson, sakkunnig på vård- och omsorgskontoret.

Läs mer om aktivitetsdagen här