7 miljoner till nio forsknings- och utvecklingsprojekt

Publicerad 03 maj 2017 15:32

Nio nya projekt tilldelas medel ur Norrköpings fond för forskning och utveckling. I år delar fonden ut 7 miljoner kronor.

Fonden inrättades år 2012 av Norrköpings kommun och sker i samverkan med Linköpings universitet, Campus Norrköping.

De forsknings- och utvecklingsprojekt som tilldelas medel varje år ska gynna Norrköpings utveckling genom bland annat att stärka utbildning och forskning vid Campus Norrköping, utveckla Norrköpings arbetsmarknad och näringslivsklimat samt bidra till utvecklingen av kommunens verksamhet.
– Den här fonden och samverkan med universitetet är viktig för Norrköpings kommun. Vi vet också att fonden kommer att leva vidare efter ett enhälligt beslut av kommunfullmäktige att tillföra ytterligare medel, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den 3 maj samlade representanter ur fonden forskare och projektägare för att presentera de projekt som får pengar. Sammanlagt delas 7 007 000 kronor ut till projekt som spänner över olika ämnen.