22 personer har valt en privat hemtjänstutförare

Publicerad 27 november 2017 13:59

Valperioden inför starten av Eget val inom hemtjänsten är slut, men hemtjänsttagare som vill välja eller byta utförare kommer även fortsättningsvis att kunna göra det. Hittills har 22 hemtjänsttagare av cirka 2 700 valt en privat utförare.

I februari 2018 införs Eget val inom hemtjänsten och de 2 700 personer i Norrköpings kommun som redan har hemtjänst under dagtid har fått möjlighet att inför uppstarten välja vilken utförare de vill ha. Valperioden upphörde fredagen den 24 november och hittills har 22 hemtjänsttagare valt en privat utförare. För dessa personer införs förändringen den 27 februari 2018. 

Byta eller välja

Alla hemtjänsttagare som vill byta kan meddela det när som helst, men vill man ha en ny utförare till den 27 februari rekommenderas att göra sitt val innan årsskiftet annars kan skiftet bli lite senare.

Erfarenheter från andra kommuner visar att de som redan har hemtjänst ofta avstår från att byta utförare, medan nya hemtjänsttagare är mer benägna att göra ett aktivt val.

Läs mer om hur du byter utförare


Alternativ i hela kommunen

Fram till avtalsskrivningarna i december har de certifierade hemtjänstföretagen möjlighet att göra förändringar i sin verksamhetsplanering. I dagsläget finns privata alternativ i samtliga områden inom Norrköpings kommun.

 

Läs mer om alla utförare

 

Eget val inom hemtjänsten

Kommunen utför hemtjänst i hela Norrköpings kommun och ansvarar även för hemtjänsten nattetid och trygghetslarm dygnet runt. Eget val inom hemtjänsten gäller beviljade service- och omvårdnadsinsatser dagtid klockan 7-22. Införandet av Eget val inom hemtjänsten ska leda till ökad valfrihet och ökad kvalitet i hemtjänsten.


Läs mer om Eget val inom hemtjänsten