Del av Gamla Rådstugugatan avstängd nattetid

Den 5/8 till 19/8 kommer Gamla Rådstugugatan vara avstängd under nattetid, klockan 00:00 - 05:00. Avstängningen gäller från Saltängsbron fram till korsningen Skolgatan/Gamla Rådstugugatan.

Avstängningen görs eftersom det kommer utföras brunnsrenovering och läggas ny asfalt.