Byte av spårvagnsledningar på Hagagatan

På Hagagatan från korsningen Breda vägen/Hagagatan till korsningen Taborsbersvägen/Hagagatan kommer det utföras byte av spårvagnsledningar.

Vägen stängs av 12/8 – 13/8 och 13/8 - 14/8 och det kommer ske kvälls- och nattetid mellan 20.00-06.00