Information inför studentfirande och skolavslutningar

Publicerad 03 juni 2019 14:08
student, studentmössa

Det börjar åter bli dags för skolavslutningar och studentfiranden vilket förknippas med en rad olika aktiviteter. Det är mycket viktigt att dessa aktiviteter genomförs på ett tryggt och säkert sätt för att minimera risker för skador på personer och egendom. De här anvisningarna är ett stöd i genomförandet av en säker, trygg och därmed minnesvärd och rolig skolavslutning för alla berörda.

Brandsäkerhet

Följ de brandsäkerhetsbestämmelser som finns för varje lokal som man samlas i. Kontakta Räddningstjänsten Östra Götaland i god tid om du behöver få råd och anvisningar om vad som gäller. Bestämmelserna kan gälla hur många personer som får vistas i lokalen samtidigt, utrymningsvägar och möblering etc. Vid ingången samlingslokalen finns vanligtvis skyltar som anger max antal personer i lokalen. Brandlarm får absolut ej stängas av.

Kontakta Räddningstjänsten Östra Götaland
010-480 40 00
Skicka e-post

Lastbilar, personbilar, släpvagnar

Vid skolavslutningen transporteras många avgångselever i kortege på stan och hem. Transportsätten är ofta kreativa men utsätter ofta eleverna och andra för fara. Under tidigare år har tyvärr flera incidenter inträffat som påvisar detta. Tänk på ungdomarnas säkerhet under deras planerade hemtransport och kortege på stan. Normalt får du inte färdas på flak eller släp men om kraven är uppfyllda är det ändå tillåtet vid korta tillfälliga transporter.

Fokusera främst på hur du sitter i/på bilen/vagnen/flaket och ta reda på vilken max-hastighet som gäller. På Transportstyrelsens hemsida (se länkar nedan) finns mer information om vilka säkerhetsbestämmelser och regler som gäller.

Transportstyrelsens regler för studentflak

Kortegeslingans färdväg 2019PDF (pdf, 278.8 kB)


Utspring

Utspringstider och annan bra information om studenten hittar du på gymnasieskolornas hemsidor.

De Geergymnasiet

Ebersteinska gymnasiet

Hagagymnasiet

Kungsgårdsgymnasiet

Norrköpings lärlingsgymnasium


Ha kul och ta hand om varandra

Studentfesten är en av hödpunkterna på studentdagen. Det är fritt fram att ha kul så läng du följer lagar och regler och visar hänsyn. Ta del av Polisens tips för en lyckad och säker student.

Säker student - tips och råd från Polisen