Begränsad framkomlighet på Gamla Rådstugugatan

Publicerad 02 maj 2019 11:45
I samband med att S:t Persgatan görs om till gångfartsområde förbättras övergångsstället över Gamla Rådstugugatan.


Under arbetet kommer Gamla Rådstugugatan vid korsningen till S:t Persgatan och Hörngatan stängas av en fil i taget. Under tiden kommer biltrafiken regleras med trafikljus. Välj om möjligt en annan väg.

Ett provisoriskt övergångsställe ordnas bredvid korsningen under byggtiden.

Arbetet startar 2 maj och pågår till 30 maj.

Läs mer om S:t Persgatans ombyggnation här.