Norrköping blir värdstad för internationell musikkonferens

Kvällsbild på två musiker som spelar i Knäppingsborg, några åhörare syns som silhuetter, Kulturnatten 2018, foto: Erik Lambot, kulturnattsfotograf 2018

Foto: Erik Lambot, kulturnattsfotograf 2018

Publicerad 17 april 2019 11:27

Den 27 september står Norrköping värdstad för Sound Diplomacys Music City Forum – en internationell konferens för städer som arbetar med musik som en del av stadsutvecklingen. Det är första gången Sound Diplomacy arrangerar ett eget event i Norden och de har valt att samarbeta med Norrköping som UNESCO City of Music.

– Det är enormt roligt att Sound Diplomacy väljer att samarbeta med Norrköping. De var här under både Sweden live och Where´s the music 2018, och nu vill de själva bjuda in musikbransch, organisationer, politiker och tjänstemän för samtal om musiklivets möjligheter,säger Sandra Wall, projektledare på näringslivskontoret.

– We’re thrilled to be bringing our Music Cities Forum to Norrkoping for its first edition in Sweden and Scandinavia. We hope this will lead to the region developing globally leading music policies to support artists, businesses and everyone living there, säger Shain Shapiro, grundare av Sound Diplomacy.

Konferensen riktar sig till både offentliga och privata aktörer med koppling till musik och/eller stadsutveckling. Rent konkret innebär den också att omkring 250 internationella gäster intar staden.

– Det här eventet bidrar ytterligare till att Norrköping synliggörs som musikstad, och förhoppningsvis även till att allt fler Norrköpingsbor upptäcker att vi tack vare vårt rika musikliv är en del av ett omfattande internationellt nätverk. I förlängningen är det betydelsefullt då ett levande musikliv bland annat kopplas till tillväxt, mötesplatser, trygghet och nattekonomi. Dessutom är det alltid ett privilegium att få visa vår stad för besökare från världens alla hörn, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S).

– Vi hoppas på en stark regional och nationell närvaro. Förutsättningarna i Norden skiljer sig en hel del från andra platser på grund av allt från väder och bidrag till lagar och publiksiffror, så det ska bli intressant med ett forum med fokus på ”oss”, säger Sandra Wall.

Resultatet från konferensen samlas i en rapport som Norrköping kan använda i den fortsatta utvecklingen som musikstad. Konferensens gäster kommer även att välkomnas att ta del av, eller delta i, Kulturnattens utbud samma helg.

Sound Diplomacy:
Sound Diplomacy arbetar globalt med musikstäder för att förbättra förutsättningarna för tillväxt genom musiklivet. De tar bland annat uppdrag från FN, EU och städer, och skriver exempelvis rapporter och policies, samt arrangerar event.

Mer information om Sound Diplomacy