Nya riktlinjer för hållbar dagvattenhantering

Publicerad 12 april 2019 16:25
Ett barn som leker i regn

För att arbeta hållbart med dagvatten idag och i framtiden har Norrköpings kommun tillsammans med Nodra, kommunens vatten- och avloppsbolag, tagit fram en ny riktlinje för hållbar dagvattenhantering. Den nya riktlinjen ersätter en riktlinje från 2009.

Mer information samt riktinjerna hittar du här.