Asfaltering av Stockholmsvägen 8 april -19 april

Publicerad 05 april 2019 16:29
Karta som visar avstängning när asfaltering pågår.

Klicka för att se karta i större format

Stockholmsvägen kommer att asfalteras om på grund av vägskada. Arbetet startar nu på måndag 8/4 och planeras pågå till fredag 19/4.


På grund av en vägskada kommer Stockholmsvägen att asfalteras om. Under tiden som arbetet pågår kommer södergående trafik att ledas om. Följ orangea skyltar för att hitta rätt väg. Norrgående trafik kommer att fortsätta som tidigare.

Arbetet kommer att utföras mellan korsningarna Stockholmsvägen/Bergslagsgatan och Stockholmsvägen/Signalgatan. Asfaltsgruppen Öst AB utför arbetet. För mer information se denna trafikanordningsplan.

Under arbetstiden kommer det att vara parkeringsförbud på Åbygatan mellan korsningarna Åbygatan/Bergslagsgatan och Åbygatan/Enebygatan. Anledningen är att förbättra framkomligheten när trafiken ökar på Bergslagsgatan.