Ny programverksamhet för vuxna på Hageby bibliotek

Publicerad 30 januari 2019 09:15

Under våren 2019 kommer ny programverksamhet för vuxna att erbjudas varje torsdag på biblioteket i Hageby. Den riktar sig främst till personer med svenska som andraspråk, men är öppen för alla. Målet med de nya aktiviteterna är att locka fler besökare till biblioteket, och att fler ska få upp ögonen för vad man har att erbjuda.

Tre olika kurser kommer att finnas tillgängliga; en kurs i kreativt skrivande för personer med svenska som andraspråk, ett bokcafé med klassiker i lättläst utgåva*, och en datorkurs på grundnivå.

– Våra besökare kommer från världens alla länder, och vi vill att vår verksamhet ska spegla befolkningen och utgå från dess behov. Det nya programmet är planerat med särskild hänsyn till personer med svenska som andraspråk, men passar förhoppningsvis alla som är intresserade av att läsa, skriva och utveckla sina datorkunskaper, säger Ellen Theander, verksamhetsutvecklare på Hageby bibliotek.

– För mig är det viktigt att vi erbjuder aktiviteter som hjälper folk att vara delaktiga i samhället, oavsett bakgrund. Biblioteket är en arena som kompenserar för människors olika förutsättningar, genom att tillgängliggöra litteratur, samhällsinformation, teknik och kurser säger Wafaa Alnafie, biblioteksassistent på Hageby bibliotek.

Vårens nya aktiviteter har tagits fram tillsammans med ABF och Marieborgs folkhögskola. På sikt vill man även erbjuda kurser i digitalt skapande för vuxna i samarbete med nystartade DigIT i lokalen bredvid. Sedan tidigare samarbetar biblioteket i Hageby också med bland andra Hemslöjden i Östergötland, och Norrköpings konstmuseum. Frivilliga språkhjälpare håller även språkcafé på biblioteket varje vecka.

– Samarbete med andra verksamheter i Hageby är väldigt betydelsefullt för oss. Även om resurserna ibland är begränsade, finns det stort engagemang och vilja hos Hagebys invånare och aktörer, vilket är viktigt att förvalta, säger Ellen Theander. Tillsammans kan vi hitta kreativa lösningar och gemensamma projekt.

* Klassikerna i lättläst utgåva är omarbetade och utgivna av Lättlästförlaget/Myndigheten för tillgängliga medier

Programverksamhet på Hageby bibliotek