Årets värdefulla idrottsförening och värdefulla idrottsledare 2018 har utsetts

Publicerad 11 januari 2019 11:50

Kultur- och fritidskontoret har tillsammans med studieförbundet SISU Idrottsutbildarna utsett Årets värdefulla idrottsförening och Årets värdefulla idrottsledare i Norrköping.

Utmärkelsen Årets värdefulla idrottsförening går till Kenpo Självförsvarstudio som tilldelas 20 000 kronor att använda till utvecklingsinsatser för föreningens ledare, styrelse, aktiva eller föräldrar.

Årets värdefulla idrottsledare går till Noor Daud, Eneby BK, som tilldelas 5 000 kronor.

Utmärkelserna delas ut inom ramen för SISU Idrottsutbildarnas satsning Värdefull idrottsförening, genom vilken studieförbundet vill få föreningar att samtala och fundera över vad som är viktigt och värdefullt inom idrotten, bortom de sportmässiga resultaten. Utdelning av utmärkelserna sker vid en ceremoni i Rådhuset den 16 januari.

SISU Idrottsutbildarna
SISU Idrottsutbildarna är idrottens studieförbund, som finns i hela landet och på alla nivåer. Förbundet arbetar med bildning och utbildning inom idrotten, både genom att driva på samt stödja utveckling inom svensk idrott. Med satsningen Värdefullt erbjuder SISU olika verktyg och metoder som idrottsföreningar kan jobba utifrån, för att kunna föra samtal och fundera över vad som är viktigt och värdefullt inom barn- och ungdomsidrotten. SISU Idrottsutbildarna består av: själva studieförbundsdelen, förlaget SISU Idrottsböcker, Idrottsfolkhögskolan Bosön och Riksidrottsmuseet i Stockholm, som drivs tillsammans med Riksidrottsförbundet (RF).