Östra Bravikenvägen stängs

Publicerad 20 december 2018 14:42

Norrköpings kommun och Trafikverket bygger om och ut det befintliga väg- och järnvägsnätet på Händelö utanför Norrköping.

Under vecka 3 stängs Östra Bravikenvägen. Vägen kommer att rivas och tas bort för att göra plats för den nya godsjärnvägen, Kardonbanan.

Trafiken hänvisas till Lageruddsvägen.

Läs mer på Trafikverkets webb.