Kontroll av belysning under vecka 40, 41 och 42

Publicerad 02 oktober 2018 16:50

Under vecka 40, 41 och 42 kommer det att kontrolleras belysning i olika områden i staden för att se ifall de fungerar och är hela.

På vissa gator kan belysningen vara tänd på dagtid och det behövs för att kontrollera funktion av belysningsarmaturer.