Spårarbete vid korsningen Taborsbergsvägen/
Hagagatan

Kartbild med markeringar var spårarbetet kommer att ske

Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Arbete ska göras på spårvägen vid korsningen Taborsbergsvägen/Hagagatan. Arbetet kommer utföras dagtid mellan onsdagen den 3 oktober och fredagen den 5 oktober. Arbetet görs i flera etapper för underlätta för bil och kollektivtrafiken.

Under tiden som arbetet pågår kan det komma störande ljud och ljus från arbetsfordonen. Vi jobbar på för att dessa arbeten ska ske så snabbt som möjligt och ber om visad hänsyn för arbetande på plats.