Hemvärnet övar i Norrköping i helgen

Publicerad 14 september 2018 08:49

Försvarsmaktens hemvärnsbataljon genomför en övning i Norrköping, och stadens närområde, under perioden 13 september till och med 16 september. Övningen innebär att svensk militär personal kan komma att röra sig i Norrköpingstrakten.

På lördag mellan ungefär klockan 10.00 och 15.00 kommer enheter ur förbandet att befinna sig i Inre hamnen i Norrköping i huvudsak öster om Hamnbron. Det kan då förekomma skjutning med lös ammunition.

Hemvärnets huvudsakliga uppgift är att skydda och bevaka viktig infrastruktur i Sverige, och nu övar man i centrala Norrköping för första gången på 10 år. Syftet med övningen är att stärka den svenska försvarsförmågan.